Puccinellia Parl.

Saltgräs

Beskrivning. Lågväxta till medelstora, fleråriga, kala gräs. Strån tuvade, upprätta eller nedliggande, med eller utan utlöpare. Blad grågröna, smala, ofta ihoprullade, bladslidor upptill öppna. Snärp kort, en till två millimeter. Vippa grenig, pyramidal, efter blomningen med utspärrade, ofta nedåtriktade vippgrenar. Småax flerblommiga, utan borst. Skärmfjäll olikstora, trubbiga, en- till trenerviga, kortare än ytteragnarna. Ytteragnar rundryggade, femnerviga.
Kromosomtal: 2n=42 (grått saltgräs, saltgräs), 2n=56 (revigt saltgräs).

Övrigt. Saltgräs ser mest ut som gröen (Poa), men de senare har tydligt vassryggade ytteragnar.

Etymologi. Släktnamnet Puccinellia hedrar den italienske botanisten Benedetto Puccinelli (1808-1850).

Släktet har 25 arter. I Sverige förekommer de tre arterna grått saltgräs (P. distans), revigt saltgräs (P. maritima) och saltgräs (P. capillaris), som alla växer på salt- och kväverik mark.

Familj: Poaceae

Arter:
grått saltgräs (P. distans)
revigt saltgräs (P. maritima)
saltgräs (P. capillaris)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/pucci/welcome.html
Senaste uppdatering: 29 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg