Revigt saltgräs

Puccinellia maritima (Huds.) Parl.

Vetenskapliga synonym: Glyceria maritima (Huds.) Wahlenb.
Svenska synonym: strandgröe

Fjøresaltgras Strand-Annelgræs Sjávarfitjungur Common Saltmarsh-grass Andel

Revigt saltgräs Beskrivning. Revigt saltgräs är ett vanligen lågvuxet, flerårigt gräs med förlängda, nedliggande utlöparlika skott. Stråna är ofta mer eller mindre nedliggande och blir vanligen två till tre decimeter höga, men kan i skyddade lägen bli nästan en meter. Bladen är platta eller vanligen inrullade, mer eller mindre trinda och köttiga, på ovansidan med knappt upphöjda nerver. Bladslidorna är rödaktiga. Arten blommar i juni-juli. Vipporna är en till två decimeter, med ensidigt riktade, ganska grova vippgrenar som är uppåtriktade efter blomningen. Småaxen är relativt långa, med fem till tio blommor och har spetsiga skärmfjäll och ytteragnar. Ståndarknapparna är mellan en och två millimeter långa.
Revigt saltgräs Revigt saltgräs skiljs från de två andra arterna genom sina mot hösten reviga, rotslående skott och de mångblommiga småaxen med spetsiga agnar. Arten kan hybridisera med både saltgräs (P. capillaris) och grått saltgräs (P. distans).

Revigt saltgräs Utbredning. Revigt saltgräs är vanlig på havsstränder från Bohuslän till Gotland, men är vanligare på Västkusten. Den växer ofta i stora bestånd nära vattnet. Första fynduppgift är från Halland och publicerades år 1817 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet maritima kommer av latinets mare (hav) och betyder 'växer vid havet'.

Familj: Poaceae
Släkte: Puccinellia

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/pucci/puccmar.html
Senaste uppdatering: 13 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg