Grått saltgräs

Puccinellia distans (L.) Parl.

Vetenskapliga synonym: Glyceria distans (L.) Wahlenb.

Tunsaltgräs Udspærret Annelgræs Kujasorsimo Reflexed Saltmarsh-grass Gewöhnlicher Salzschwaden

Grått saltgräs, vippa Beskrivning. Grått saltgräs är ett vanligen lågväxt och tuvat gräs utan utlöpare. Stråna är vanligen två till tre decimeter höga, men kan bli betydligt högre. Bladen är grågröna, smala, platta eller något ihoprullade, på ovansidan med grova nerver. Snärpet är en till två millimeter. Arten blommar i juni-juli. Vipporna är pyramidala, greniga med utspärrade eller nedåtriktade vippgrenar. Småaxen har fyra till sju blommor och skärmfjällen är rundtrubbiga med uppslitsad hinnkant. Ytteragnarna är ungefär Grått saltgräs, vippgren med småax två millimeter långa, med parallella sidor och brett rundtrubbig, hinnkantad spets. Ståndarknapparna är nästan en millimeter långa.
Grått saltgräs är mycket lik saltgräs (P. capillaris) och är ofta svår att skilja från denna, som i typiska fall skiljs genom längre ytteragnar med insvängda sidor framför en kort spets, samt kortare ståndarknappar.

Bård av grått saltgräs

Utbredning. Grått saltgräs är vanlig på fuktig salthaltig mark, från Skåne till Uppland, men förekommer sällsynt upp till Norrbotten. Arten växer på havsstränder, men kan också påträffas vid gödselpölar och i sen tid allt oftare i vägkanter. Första fynduppgift är från Uppsala och publicerades 1791 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet distans betyder avlägsen, vilket kan syfta på den glesa vippan.

Familj: Poaceae
Släkte: Puccinellia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/pucci/puccdis.html
Senaste uppdatering: 29 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg