Saltgräs

Puccinellia capillaris (Lilj.) Jansen

Vetenskapliga synonym: P. coarctata Fernald & Weath., P. distans (L.) Parl. ssp. borealis (Holmb.) W. E. Hughes, P. retroflexa auct., P. suecica (Holmb.) Holmb.
Svenska synonym: kustsaltgröe, saltgröe, vanligt saltgräs

Taresaltgras Slap Annelgræs Luotosorsimo Varpafitjungur Haar-Salzschwaden

Beskrivning. Saltgräs är ett vanligen lågväxt, kalt, flerårigt gräs utan utlöpare. Stråna är oftast korta, en till tre decimeter, men kan bli nästan en meter höga. Bladen är grågröna eller blågrå, vanligen smala och inrullade och med grova nerver på ovansidan. Arten blommar i juni-juli. Vipporna är pyramidformiga och har utspärrade, glest sittande grenar med småax som sitter gyttrade i grenspetsarna. Småaxen har fyra till åtta blommor. Skärmfjällen är hinnkantade, ytteragnarna är två till fyra millimeter långa, i kanten insvängda framför en kort avsatt spets. Ståndarknapparna är drygt en halv millimeter långa.
Saltgräs är mycket lik grått saltgräs (P. distans), som skiljs genom ytteragnar med jämnt rundade kanter, samt längre ståndarknappar. De två arterna är dock ofta svåra att skilja från varandra och de kan även korsa sig och bilda hybrider.

Utbredning. Saltgräs är vanlig på havsstränder, från Bohuslän till Norrbotten. Den växer huvudsakligen på tångvallar och strandklippor, där den ofta är mycket lågväxt. Första fynduppgift är från Öland och publicerades 1798 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet capillaris kommer av latinets capillus (hår) och betyder hårfin.

Familj: Poaceae
Släkte: Puccinellia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/pucci/pucccap.html
Senaste uppdatering: 29 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg