Trampgröe

Poa supina Schrad.

Vetenskapliga synonym: P. annua var. supina (Schrad.) Neuman

Vegrapp Lav Rapgræs Juurtonurmikka Läger-Rispengras

Trampgröe Beskrivning. Trampgröe är ett lågväxt, flerårigt gräs med krypande, ovanjordiska, rotslående, vegetativa skott som ofta bildar mattor, någon egentlig jordstam har den däremot inte. Stråna blir vanligen bara upp till en decimeter höga, men de kan bli nästan tre decimeter. Bladen är slaka och ljusgröna med trinda eller svagt plattade bladslidor. Arten blommar i maj-juni. Vipporna är små, omkring tre centimeter långa, och platta med bara en vippgren vid de nedre noderna. Småaxen sitter gyttrade i yttre halvan av vippgrenarna och är ofta brokiga i purpurbrunt och vitt. Ståndarna har välutvecklade ståndarknappar som är ungefär två millimeter långa och mycket längre än breda.
Den korta vippan med enstaka vippgrenar nedtill och de långa ståndarknapparna är karaktäristiska för trampgröe. Den liknar annars mest vitgröe (P. annua), men den senare är ettårig utan rotslående skott och har ljusare vippor med flera vippgrenar vid de nedre noderna. Dessutom har vitgröe småax som är infästade ungefär vid mitten av vippgrenarna och mycket korta, nästan kvadratiska ståndarknappar. De två arterna kan korsa sig. Trampgröe kan också misstas för en småväxt ängsgröe (P. pratensis), men den senare har dock en underjordisk jordstam, samt flera vippgrenar vid de nedre noderna i vippan.

Utbredning. Trampgröe är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige. Den växer ofta i kanten av skogsstigar på fuktig mullrik jord, arten är kulturgynnad och trivs bäst där marken hålls öppen till en viss grad. Trampgröe blommar oftast före midsommar och vippan vissnar sedan snabbt och faller sönder, vilket gör att den kan vara lätt att förbise senare under säsongen. Första fynduppgift är från 1935 i uppsatsen Poa supina Schrad. i Sverige och dess hittills förbisedda hybrid med P. annua L. av J. A. Nannfeldt (Botaniska Notiser 1935).

Etymologi. Artnamnet supina kommer av latinets supinus (nedliggande), vilket syftar på de vegetativa skotten. Namnet trampgröe skall inte förväxlas trampgräs som är ett äldre namn på arten trampört (Polygonum aviculare). Trampört är dock inte ett gräs utan hör till familjen slideväxter (Polygonaceae).

Familj: Poaceae
Släkte: Poa

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/poa/poasup.html
Senaste uppdatering: 29 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg