Sengröe

Poa palustris L.

Vetenskapliga synonym: P. serotina Ehrh. ex Hoffm.
Svenska synonym: höstgröe, sumpgröe

Myrrapp Stortoppet Rapgræs Rantanurmikka Swamp Meadow-grass Sumpf-Rispengras

Sengröe

Beskrivning. Sengröe är ett tämligen högväxt, löst tuvat gräs med kort jordstam. Stråna är släta, upp till en meter höga, med fem till sju ledstycken. De nya skotten utvecklas vid basen av tuvorna, utanför bladslidorna. Bladen är omkring fem millimeter breda och ganska slaka. Snärpet är fem millimeter långt. Arten blommar i juli-augusti. Vipporna är stora och greniga med något sträva vippgrenar, men är oftast sammandragna. Småaxen är fåblommiga med två till fem blommor och är vanligen brokiga i gult och violett.
Sengröe liknar lundgröe (P. nemoralis), men den senare har ett obetydligt, högst en millimeter långt snärp och är till alla delar mindre.

Sengröe, snärp

Utbredning. Sengröe är vanlig i nästan hela landet, utom i fjälltrakterna. Den växer oftast på fuktiga, näringsrika ställen som åkanter, dammar och sjöstränder, men kan även påträffas på torrare platser. Första fynduppgift är från Veinge, Halland och publicerades av Linnélärjungen Osbeck år 1788 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet palustris kommer av latinets palus (kärr) och betyder 'växer i kärr'.

Familj: Poaceae
Släkte: Poa

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/poapal.html
Senaste uppdatering: 29 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg