Bildgalleri

Vekgröe - Poa laxa Haenke


Ur Riksmuseets samlingar:
Första fyndet av vekgröe

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/poa/poalax2.html
Senaste uppdatering: 26 augusti 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg