Berggröe

Poa compressa L.

Flatrapp Fladstrået Rapgræs Litteänurmikka Flattened Meadow-grass Flaches Rispengrass

Berggröe Beskrivning. Berggröe är ett oftast lågväxt, grågrönt, flerårigt gräs med en underjordisk krypande jordstam. Den har enstaka, bågböjda strån som är starkt tillplattade och som kan bli upp till fyra decimeter höga. Bladen är smalt tillspetsade, blågröna och sitter mest nedtill på strået. Bladslidorna är gulbruna och genombryts av de nya skotten. Snärpet är kort. Arten blommar i juni-juli. Vippan är kort, smalt rundad och har sträva vippgrenar. Småaxen är ofta gröna eller brokiga i grönt, violett och vitt.
Berggröe är mycket lätt att känna igen på de starkt tillplattade stråna och den lilla, smalt rundade vippan med brokiga småax. Den kan korsa sig med sengröe (P. palustris).

Berggröe

Utbredning. Berggröe är vanlig i Syd- och Mellansverige, samt längs Norrlandskusten. Den är kulturgynnad och växer på sandiga eller grusiga ställen, till exempel på banvallar, i vägkanter, på berghällar och liknande. Första fynduppgift är från Gotland och publicerades av Linné i Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar år 1741 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet compressa kommer av latinets compressus (ihoptryckt) och syftar på det plattade strået.

Familj: Poaceae
Släkte: Poa

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Wäxer allmänt på Gotland uti den aldra torraste mark, där flisan eller stenhällen ligger knapt af jord betäkt."

Ur Samling af Et Hundrade Wäxter upfundne på Gothland, Öland och Småland av Carl von Linné (Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1741)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/poa/poacom.html
Senaste uppdatering: 24 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg