Knölgröe

Poa bulbosa L.

Laukrapp Løg-Rapgræs Sipulinurmikka Bulbous Meadow-grass Knolliges Rispengras

Knölgröe, vippa Beskrivning. Knölgröe är ett lågväxt, flerårigt gräs med slanka strån, som växer i små tuvor och som saknar utlöpare. Stråna är upprätta och kan bli upp till tre decimeter höga. Stråbasens bladslidor är löklikt uppsvällda, vilket är karaktäristiskt för arten. Bladen är blågröna, smala och ihopvikta på mitten. Snärpet är ett par millimeter långt. Arten blommar i maj-juni. Vippan är ganska tät, rödbrun och något slak. Småaxen är axgroende (vivipara) och bildar nya småplantor redan då de sitter kvar i vippan.
Knölgröe Knölgröe är lätt att känna igen på de smala bladen och den axgroende vippan, samt den löklikt uppsvällda stråbasen. Inget annat sydsvenskt gräs har axgroende vippor, men i fjällen finns flera arter med denna anpassning, till exempel fjällgröe (P. alpina), som dock har bredare blad och saknar lökformad stråbas.

Knölgröe, stråbas

Utbredning. Knölgröe har en sydlig utbredning och förekommer mest i kusttrakterna upp till Uppland. Arten är sällsynt överallt, utom på Öland och Gotland där den är allmän. Den växer på sandiga och grusiga ställen, som torrbackar och berghällar, gärna på kalkrik mark. Knölgröe Första fynduppgift är från Nyköping i Södermanland och publicerades 1761 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet bulbosa betyder 'med knöl', vilket syftar på den löklikt vidgade stråbasen.

Familj: Poaceae
Släkte: Poa

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/poa/poabul.html
Senaste uppdatering: 29 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg