Vitgröe

Poa annua L.

Tunrapp Enårig Rapgræs Kylänurmikka Varpasveifgras Annual Meadow-grass Einjäriges Rispengras

Vitgröe

Beskrivning. Vitgröe ett lågväxt, ettårigt gräs och som har ett ytligtrotsystem med späda rötter. Stråna är upprätta och kan bli drygt två decimeter höga. Bladen är ljusgröna. Arten blommar under hela växtsäsongen, från tidig vår till sen höst. Vippan är vitaktigt grön med få grenar, ibland med rödlila kanter på agnarna. Småaxen sitter infästade längs hela vippgrenarna. Ståndarknapparna är små och lika långa som breda.
Vitgröe, småax Vitgröe är den enda ettåriga arten i släktet. Den liknar trampgröe (P. supina), men den senare är flerårig och har nya skott utan vippor som utgår från basen av stråna. En annan skillnad är att småaxen hos trampgröe sitter i spetsen av vippgrenarna, samt att dess ståndarknappar är flera gånger längre än breda.

Vitgröe

Utbredning. Vitgröe är vanlig på all slags öppen mark, från Skåne till Torne Lappmark. Den förekommer mest på kulturmark och har följt människan i spåren, arten har påträffats på alla kontinenter, även Antarktis. Första fynduppgift publicerades av Linné år 1745 som påpekar att arten är allmän (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet annua kommer av latinets annuus (år) och syftar på att arten är ettårig.

Familj: Poaceae
Släkte: Poa

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/poa/poaann.html
Senaste uppdatering: 28 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg