Phragmites Adans.

Vassar

Beskrivning. Fleråriga, högväxta gräs med krypande jordstam. Strån upprätta. Blad med bred skiva och fint sågtandad kant. Snärp av hår. Vippa stor och yvig, småaxens mittaxel med långa hår. Småax vanligen femblommiga, nedre blomman hanlig eller könlös, de övre tvåkönade. Skärmfjäll små, olikstora, kölade, utan borst. Ytteragn flera gånger längre än inneragnen.
Kromosomtal: 2n=36, 48, 84, 96.

Etymologi. Släktnamnet Phragmites kommer av grekiskans fragmites (häck-), fragma (häck, stängsel). Namnet kan syfta på att arten ofta växer i mycket täta bestånd.

Släktet anses ha fyra arter varav en, vass (P. australis), förekommer i Sverige.

Familj: Poaceae

Art:
vass (P. australis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/phrag/welcome.html
Senaste uppdatering: 14 januari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg