Bildgalleri

Vass - Phragmites australis (Cav.) Steud.


Snärp av tunna hår

"Bettmärke" på blad

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/phrag/phraaus2.html
Senaste uppdatering: 18 augusti 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg