Phleum L.

Timotejer

Beskrivning. Ett- eller fleråriga gräs med småax samlade i korta eller långa, täta axlika vippor. Strå och blad kala. Vippa sammandragen till ett tätt cylindriskt strävt ax. Småax enblommiga. Skärmfjäll nästan likstora, trenerviga, med kort eller lång borstlik udd. Ytteragn kort hinnartad, utan borst. Blomma tvåkönad. Stift med fjäderlikt märke. Frukt kal.
Kromosomtal varierande.

Etymologi. Släktnamnet Phleum kommer av grekiskans fleos, namnet användes redan av Aristides 480 f. Kr. (Lid 1985).

Släktet har 15 arter varav fyra förekommer i Sverige. Den vanligaste är timotej (P. pratense) som också odlas som vallväxt. Andra arter är fjällväxten fjälltimotej (P. alpinum) och de mer sydliga flentimotej (P. phleoides) och sandtimotej (P. arenarium). Ytterligare några få arter kan ibland förekomma tillfälligt.

Familj: Poaceae

Arter:
fjälltimotej (P. alpinum)
flentimotej (P. phleoides)
sandtimotej (P. arenarium)
timotej (P. pratense)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/phleu/welcome.html
Senaste uppdatering: 29 april 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg