Flentimotej

Phleum phleoides (L.) H. Karst.

Vetenskapliga synonym: P. boehmeri Wibel
Svenska synonym: backkampe, flenkampe

Smaltimotei Glat Rottehale Helpitähkiö Purple-stem Cat's-tail Steppen-Lieschgras

Flentimotej

Beskrivning. Flentimotej är ett flerårigt tuvat gräs med långsmalt ax som oftast är något avsmalnade i ändarna. Typiskt för arten är att axet grenar sig i mindre stycken om man böjer det, vilket visar att axet egentligen är sammansatt av flera grenar. Stjälkarna blir upp till sex decimeter höga, de är styvt upprätta och ofta lite violetta. Bladen är grågröna med Flentimotej sträva kanter och axet är ljusgrönt eller svagt violett. Skärmfjällen är kort strävhåriga, inte långhåriga som hos de andra arterna i släktet och de smalnar av till en mycket kort udd.

Böjd vippa av flentimotej

Utbredning. Flentimotej är kalkgynnad och den förekommer bara i södra och mellersta Sverige där den traktvis är ganska vanlig. Den växer ofta i soliga backar eller torra ängar. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Celsius år 1732, men arten är omnämnd redan under 1600-talet (Nordstedt 1920).

Flentimotej

Etymologi. Artnamnet phleoides betyder 'lik Phleum'. Namnet kommer av det vetenskapliga namnet på släktet timotejer, Phleum, och latinets -oides (liknande). Flentimotej placerades av Linné i släktet flenar (Phalaris) och gavs artepitetet phleoides då den liknade arterna i släktet timotejer där den numera placeras.

Familj: Poaceae
Släkte: Phleum

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Linné räknade Backkampen till slägtet Phalaris (Rollflen) och säger om densamma att den står liksom midt emellan nämnde slägte samt Phleum och Alopecurus, ehuru den alldeles liknar Phleum om icke axet vid tryckning visade sig vara en vippa"

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/phleu/phlephl.html
Senaste uppdatering: 4 juni 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg