Sandtimotej

Phleum arenarium L.

Svenska synonym: sandkampe

Sandtimotei Sand-Rottehale Hietatähkiö Sand Cat's-tail Sand-Lieschgras

Sandtimotej

Beskrivning. Sandtimotej är ett lågväxt ettårigt gräs med mer eller mindre ovalt kort ax. Stråna blir ofta bara decimeterhöga och är ibland grenade vid basen, som omges av tunna vitglänsande slidor. Bladen är korta och den övre bladslidan är tydligt uppblåst. Axen är oftast breda och är i början ljust grågröna men blir tidigt gula. Skärmfjällen har bara en kort uddspets och de är långhåriga längs ryggkölen.

Sandtimotej

Utbredning. Sandtimotej förekommer längs kusten i de sydliga landskapen. Den är bara vanlig på Gotland, i övrigt är den sällsynt. I Skåne har man också hittat den i inlandet och det finns enstaka fynd från Småland. Arten växer som namnet antyder på sandig mark, oftast på havsstränder.

Sandtimotej Första fynduppgift är från "Witsköfle" i Skåne och omnämns i redogörelsen för Carl von Linnés skånska resa 1751 (Nordstedt 1920).

Sandtimotej

Etymologi. Artnamnet arenarium av latinets arena (sand, sandslätt), syftar liksom det svenska namnet sandtimotej på växtplatsen (Odhner 1963).

Familj: Poaceae
Släkte: Phleum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"PHLEUM spica ovata, caule ramoso. Hort. cliff. 23. Et gräs, som allmänt wäxer på Holländska Duynerne, stod och här på samma ställe, och blef i dag en ny recrute för wår Swenska Flora. Detta gräs är ej längre än et finger, och har et ax, som är mycket tätt, och skapadt som et ägg, som består af glumarum carina ciliata; men sjelfwa glumae äro icke emarginatae."

Ur Carl Linnaei Skånska Resa 1749 av Carl von Linné (1751)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/phleu/phleare.html
Senaste uppdatering: 7 november 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg