Fjälltimotej

Phleum alpinum L.

Vetenskapliga synonym: P. commutatum Gaudin, P. alpinum L. ssp. commutatum (Gaudin) HultÚn
Svenska synonym: fjällkampe

Fjelltimotei Fjeld-Rottehale Pohjantähkiö Fjallaskollapuntur, Fjallafoxgras Alpine Cat's-tail Alpen-Lieschgras

Fjälltimotej, blommande ax

Beskrivning. Fjälltimotej är ett flerårigt gräs som ofta växer i glesa tuvor. Strået har ofta bara två blad och den översta bladslidan är uppblåst och har en mycket kort bladskiva. Axet är vanligen mörkt violettbrunt, kort cylindriskt eller rundat och mer eller mindre trubbigt i båda ändarna. Skärmfjällen är långhåriga på ryggkölen och har en lång borstudd som är lika lång som skärmfjället.
Arten timotej (P. pratense) skiljs genom längre axsamling och skärmfjäll med kort borstudd.

Fjälltimotej

Utbredning. Fjälltimotej växer företrädesvis i fjälltrakterna där den är vanlig, men arten finns i större delen av Norrland. Söderut är den sällsynt ner till Värmland och Västmanland. Första fynduppgift är från fjällen och publicerades av Carl von Linné 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet alpinum syftar på att arten växer i alpina miljöer.

Familj: Poaceae
Släkte: Phleum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/phleu/phlealp.html
Senaste uppdatering: 21 mars 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg