Dovresnögräs

Phippsia concinna (Th. Fr.) Lindeb.

Vetenskapliga synonym: P. concinna (Th. Fr.) Lindeb. var. algidiformis (H. Sm.) Holmb.

Sprikjesnøgras Dovre-Snegræs

Beskrivning. Dovresnögräs är ett lågväxt, flerårigt gräs. Stråna är uppstigande till upprätta och blir mellan fem och femton centimeter höga. Bladen är platta med båtlik spets och bladslidorna vidgade. Snärpet är något tillspetsat. Arten blommar från juli till september. Vipporna blir två till fyra centimeter långa och har vid mognaden utbredda vippgrenar. Småaxen har tydligt håriga ytteragnar och blommorna har oftast bara en ståndare. Den mogna frukten är spolformad med en avsmalnande spets nedom den avsatta stiftbasen.
Dovresnögräs är mycket lik den vanligare arten snögräs (P. algida), den senare skiljs genom mindre storlek, mer nedliggande växtsätt, hopdragen vippa, kala eller sparsamt håriga ytteragnar och frukter med brett rundad spets. De två arterna kan dock vara svåra att skilja eftersom de svenska populationerna av dovresnögräs i vissa avseenden mer liknar snögräs än de typiska dovregräspopulationerna i Norge och på Spetsbergen. Vissa har behandlat de svenska representanterna som en särskild varietet (var. algidiformis (H. Sm.) Holmb.).

Utbredning. Dovresnögräs är mycket sällsynt och förekommer endast på vissa fjäll i nordvästra Härjedalen och sydvästra Jämtland. Den växer på blöt kalkrik naken jord, vid snölegor och på översilningsmark, vanligen på sent avsmältande platser i nordsluttningar. Första fynduppgift är från Isengjelda i Härjedalen och publicerades av Harry Smith i Svensk botanisk tidskrift 1914 (Nordstedt 1920). Exemplar insamlade av Harry Smith på Isengjelda finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och även de första exemplaren som uppmärksammades i Skandinavien av C. J. Lindeberg och E. Haglund 1897 finns i samlingarna. Arten upptäcktes som ny för vetenskapen av Th. M. Fries den 9 augusti 1868. Fries typexemplar finns bevarade i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet concinna kommer av latinets concinnatus (sirlig).

Familj: Poaceae
Släkte: Phippsia

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/phipp/phipcon.html
Senaste uppdatering: 26 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg