Phalaris L.

Flenar

Beskrivning. Kala, ett- eller fleråriga gräs. Strån upprätta, ibland högväxta. Blad platta, breda. Snärp hinnlikt. Vippa gles med gyttrade småax eller huvudlik. Småax enblommiga, kölade, vassryggade. Skärmfjäll liklånga, tre- till femnerviga, längre än blomman, blekgröna eller vitaktiga, ibland brokiga i vitt och grönt. Ytteragnar korta, ofta hinnlika, borstlösa.
Kromosomtal: 2n=12 (kanariegräs), 2n=28 (rörflen).

Etymologi. Släktnamnet Phalaris kommer av grekiskans falaros (blank, glänsande), vilket troligen syftar på frukterna.

Släktet har omkring 20 arter. Bara en art, rörflen (P. arundinacea), förekommer vildväxande i Sverige. Ytterligare några arter påträffas tillfälligt, bland annat kanariegräs (P. canariensis), som sprids med fågelfrö.

Familj: Poaceae

Arter:
kanariegräs (P. canariensis)
rörflen (P. arundinacea)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


"Slägtnamnet härledes af falos, eller falaros (skinande), emedan frön hos flera arter, i synnerhet hos Ph. canariensis, äro skinande."

Ur Stockholms flora av J. E. Wikström (1840)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/phala/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg