Kanariegräs

Phalaris canariensis L.

Kanariegras Almindelig Kanariegræs Kanarianhelpi Kanaríugras Canary-grass Kanariengras

Kanariegräs

Beskrivning. Kanariegräs är ett ettårigt kalt gräs med blågröna centimeterbreda blad och uppblåsta, något sträva bladslidor. Stråna är upprätta och kan bli upp till sex decimeter höga. Arten blommar i juli-augusti. Vipporna är brett äggformade och huvudlika. Småaxen är drygt en halv centimeter långa, med breda kölade skärmfjäll som är glest håriga och har en tydlig vingkant. Skärmfjällen är vackert brokiga i vitt och blekgrönt. Ytteragnen i varje småax blir med tiden blank och hård samt omger vid mognaden den omkring tre millimeter långa frukten. Frukten och ytteragnen sprids som en enhet och som brukar kallas kanariefrö.
Kanariegräs Kanariegräs ser mycket speciell ut med sin brett äggformade, huvudlika vippa med stora grön- och vitbrokiga småax. Den kan endast förväxlas med några mycket sällsynta inkomlingar, men dessa har kala skärmfjäll.

Utbredning. Kanariefrö sprids huvudsakligen med fågelfrö och påträffas tillfälligt i nästan hela landet, i städer, planteringar, hamnar och på ruderatmark. Första fynduppgift publicerades 1816 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet canariensis betyder 'från Kanarieöarna'.

Familj: Poaceae
Släkte: Phalaris

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"V. i trägårdar. Pl:s för frön skull till Canariefoglars föda. Tål klimatet."

Ur Utkast till en svensk flora av Samuel Liljeblad (1816)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/phala/phalcan.html
Senaste uppdatering: 26 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg