Rörflen

Phalaris arundinacea L.

Vetenskapliga synonym: Baldingera arundinacea (L.) Dumort., Digraphis arundinacea (L.) Trin., Typhoides arundinacea (L.) Moench
Svenska synonym: randgräs ('Picta')

Strandrøyr Rørgræs Ruokohelpi Reed Canary-grass Rohrglanzgras

Rörflen, vippa Beskrivning. Rörflen är ett storväxt, upp till en och en halv meter högt, flerårigt gräs. Det har en krypande jordstam och bildar stora bestånd. Bladen är breda och vasslika, grågröna och ganska styva, bladslidorna är snäva och snärpet brett och hinnlikt. Den odlade formen randgräs ('Picta') har grön- och vitrandiga blad. Arten blommar i juni-juli. Vipporna är ganska täta med utspärrade grenar som har små, täta gyttringar av blekgröna småax i spetsarna, efter blomningen är dock vippan ihopdragen. Skärmfjällen är vasst kölade och har sträv rygg.
Rörflen är ett av våra största gräs och bladen är förvillande lika dem hos Rörflen vass (Phragmites australis), men vass har inte något hinnlikt snärp, utan ett antal fina hår vid basen av bladskivan. Vassblad har också ett karaktäristiskt 'bettmärke' på mitten, vilket blad av rörflen saknar. Vippan hos rörflen har genom de gyttrade småaxen en viss likhet med hundäxing (Dactylis glomerata), men denna har två längre nedre vippgrenar och mycket smalare blad.

Rörflen, vippa Utbredning. Rörflen är mycket vanlig på fuktiga ställen i hela landet. Den växer på sjö- och havsstränder, i diken, fuktängar och liknande miljöer. Första fynduppgift publicerades år 1745 (Nordstedt 1920).

Användning. Enligt Retzius (1806) var rörflen vida bättre än halm till taktäckning, då stråna var segare och varade längre. Den form av rörflen som har vit- och grönrandiga blad och kallas randgräs ('Picta') är en gammaldags trädgårdsväxt som ibland påträffas kvarstående vid torp och gårdar, eller i äldre trädgårdar.

Etymologi. Artnamnet arundinacea betyder 'som liknar vass' och kommer av Arundo som är ett äldre vetenskapligt släktnamn på vass (Phragmites australis).

Familj: Poaceae
Släkte: Phalaris

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Man har en förändring häraf med bredare och hwit- eller gulrandige blad, som under namn af Spanskt eller måladt gräs odlas i Trägårdar för utseendet skull."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/phala/phalaru.html
Senaste uppdatering: 31 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg