Ormax

Parapholis strigosa (Dumort.) C. E. Hubb.

Vetenskapliga synonym: Lepturus filiformis auct., Parapholis filiformis auct.

Ormeaks Spidshale Kyyntähkä Hardgrass Dünnschwanz

Ormax Beskrivning. Ormax är ett litet, ettårigt och tuvbildande gräs. Stråna är greniga, nedliggande eller uppstigande, och kan bli två decimeter höga men är vanligen betydligt lägre. Bladen är smala, ganska korta, och har rännformad eller ihoprullad bladskiva, snärpet är kort. Arten blommar i juni-juli. Axet är smalt och inte mycket bredare än strået, det är tvåsidigt men har också ett småax i toppen. De flesta småaxen sitter insänkta i gropar, med kanten vänd mot strået. Skärmfjällen är utstående vid blomningen, men sluter annars till om de enblommiga småaxen. Ytteragnarna är hinnlika och kortare än skärmfjällen. Efter blomningen faller småaxen av hela och oftast bryts hela axet i bitar.
Ormax kännetecknas av sina enblommiga småax som sitter insänkta i gropar.

Utbredning. Ormax är sällsynt och förekommer endast i sydvästra Skåne. Den växer på öppen salthaltig jord vid havet, helst på strandängar. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades av Fries 1835 (Nordstedt 1920). Enligt Nyman (1868) hittades arten av Ringius och ett exemplar insamlat i Skåne av Ringius år 1834 finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses ovan.

Etymologi. Artnamnet strigosa kommer av latinets strigosus (borsthårig).

Familj: Poaceae
Släkte: Parapholis

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Detta lilla egendomliga gräs upptäcktes, såsom svenskt, af RINGIUS vid Hvellinge 1835 (Fr. Scan.). Det tillhör annars Danmarks, Holsteins och Oldenburgs, Brittaniens, Hollands, Belgiens och Frankrikes, Italiens och Spaniens kuster."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/parap/parastr.html
Senaste uppdatering: 20 maj 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg