Panicum L.

Hirsar

Beskrivning. Ettåriga, storväxta gräs. Strån upprätta, grova. Blad breda, bladslidor håriga. Snärp hårlikt.Vippor yviga, vippgrenar långa. Småax plattade, borstlösa, tvåblommiga med en tvåkönad blomma och en hanlig eller reducerad blomma. Skärmfjäll örtartade, olikstora, det övre ungefär lika långt som småaxet, det nedre mycket kortare. Ytteragnar trubbiga, kupiga, omslutande frukten. Inneragnar lika ytteragnarna. Ståndare tre.
Kromosomtal: 2n=18 (buketthirs), 2n=36 (hirs).

Övrigt. Hirs ingår som ändelse i namn på arter ur flera andra grässläkten som kan påträffas i Sverige, till exempel kavelhirsar (Setaria), fingerhirsar (Digitaria) och hönshirsar (Echinochloa).

Etymologi. Släktnamnet Panicum kommer av latinets panicula (vippa) och syftar på att småaxen sitter i yviga vippor.

Släktet har drygt 500 arter. I Sverige har fem arter påträffats tillfälligt, vanligast är hirs (P. miliaceum) och buketthirs (P. capillare).

Familj: Poaceae

Arter:
buketthirs (P. capillare)
hirs (P. miliaceum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/panic/welcome.html
Senaste uppdatering: 20 maj 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg