Buketthirs

Panicum capillare L.

Svenska synonym: hårhirs

Heksehirse Hårfin Hirse Hapsihirssi Witch-grass Haarästige Hirse

Buketthirs Beskrivning. Buketthirs är ett grovt, storvuxet, ettårigt gräs som växer enstaka eller i glesa tuvor. Stråna kan vara nästan en meter höga och har breda blad som är drygt en centimeter breda. Bladslidorna är utspärrat långhåriga och snärpet är omvandlat till en rad av hår. Arten blommar i augusti-september, vipporna är rikt greniga och omkring två decimeter långa. Småaxen är drygt två millimeter långa, borstlösa och tvåblommiga med en välutvecklad blomma, de sitter enstaka på långa fina och mot spetsen mycket sträva vippgrenar. Skärmfjällen är trubbiga och oliklånga. Ytteragnarna är rundryggade och hårda och innesluter såväl inneragnen som den glänsande gulgröna frukten.
Buketthirs känns igen på de greniga och till slut yviga vipporna, de utspärrat långhåriga bladslidorna och de små småaxen. Den liknar arten hirs (P. miliaceum) som dock skiljs genom större, drygt fyra millimeter långa, småax.

Utbredning. Buketthirs är sällsynt och kan påträffas tillfälligt i hamnar och på avfallsplatser. Arten hör ursprungligen hemma i Nordamerika. Första fynduppgift är från Nydala i Halland och publicerades av A. Lyttkens 1885. Arten finns dock insamlad från Sabbatsberg i Stockholm, "i tobaksland", av K. F. Thedenius redan år 1857 (Hylander 1971). De exemplar som hittades av Thedenius finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar, ett av dem kan ses ovan.

Etymologi. Artnamnet capillare kommer av latinets capillus (hår) och betyder hårlik, vilket syftar på de fina vippgrenarna.

Familj: Poaceae
Släkte: Panicum

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Utbr. allmänt i Nordamerika, samt någon gång funnen i Europa (trol. införd med amerikanskt utsäde), t. ex. i Frankrike, vid Wien etc. I Sverige fann förf. den vid Nydala 1884 bland klöfver, men den hade ännu ej lämnat moget frö, då den bortfrös (den 14 oktober) vid +1° temp."

Ur Om svenska ogräs, deras förekomst och utbredning av August Lyttkens (1885)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/panic/panicap.html
Senaste uppdatering: 20 maj 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg