Nardus L.

Staggar

Beskrivning. Fleråriga, lågväxta, hårt tuvade gräs. Strån upprätta. Blad trådlika, ihoprullade, bladslidor gulvita. Snärp kort, trubbigt. Ax omkring fem centimeter långt, ensidigt, mycket smalt. Småax enblommiga, borstlösa, smala, i två rader, oskaftade, något insänkta i strået. Skärmfjäll ett eller saknas. Ytteragnar spetsiga, blåvioletta. Ståndare tre, ståndarknappar violetta. Märke ett.
Kromosomtal: 2n=26.

Etymologi. Släktnamnet Nardus kommer av grekiskans nardos som var ett växtnamn hos Theofrastos (300 f. Kr.).

Släktet har bara en art, stagg (N. stricta).

Familj: Poaceae

Art:
stagg (N. stricta)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/nardu/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg