Molinia Schrank

Blåtåtlar

Beskrivning. Fleråriga, tätt tuvade gräs. Strån upprätta, vid basen lökformigt vidgade, med en ledknut vid basen, översta ledstycket mycket långt. Blad blågröna, platta, smala, långt avsmalnande. Snärp hårlikt. Vippa ihopdragen, lång och smal. Småax två- till femblommiga. Skärmfjäll mörkt lila, något olikstora, rundryggade, trubbiga, kortare än ytteragnarna. Ytteragn trenervig. Inneragn brett hinnkantad.
Kromosomtal: 2n=36.

Etymologi. Släktnamnet Molinia hedrar den spanske missionären Juan Ignacio Molina (1740-1829).

Släktet har bara ett fåtal arter. I Sverige förekommer bara arten blåtåtel (M. caerulea).

Familj: Poaceae

Art:
blåtåtel (M. caerulea)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


"Slägt-namnet är af Schrank uppkalladt till minne af en catholsk Missionair Abbé Giov. Igant. Molina, som författat en Natural-Historia öfver Chili (Molina var född vid Tolka i Chili d. 24 Jun. 1740 och dog i Bologna d. 12 Sept. 1829)."

Ur Stockholms flora av J. E. Wikström (1840)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/molin/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg