Milium L.

Hässlebroddar

Beskrivning. Ett- eller fleråriga, låg- eller högväxta gräs. Strån uppstigande eller upprätta, kala. Blad smala eller breda, bladslidor trinda, släta eller sträva. Snärp hinnlikt. Vippor allsidiga, ihopdragna eller yviga. Småax enblommiga, rundat tilltryckta. Skärmfjäll likstora, spetsigt äggrunda, trenerviga, längre än småaxet. Ytteragnar spetsigt äggrunda, rundryggade, femnerviga, utan borst.
Kromosomtal: 2n=8 (sandbrodd), 2n=28 (hässlebrodd).

Etymologi. Släktnamnet Milium kommer av grekiskans meline som var ett växtnamn hos Herodotos (död 425 f. Kr.).

Släktet har fyra arter. Två arter förekommer i Sverige, hässlebrodd (M. effusum) och den nyligen upptäckta arten sandbrodd (M. vernale).

Familj: Poaceae

Arter:
hässlebrodd (M. effusum)
sandbrodd (M. vernale)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/miliu/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg