Sandbrodd

Milium vernale M. Bieb.

Early Millet

Första svenska fyndet av sandbrodd Beskrivning. Sandbrodd är ett lågväxt, ettårigt gräs. Stråna är upprätta eller uppstigande och blir omkring två decimeter höga. Bladen är en till tre millimeter breda och har sträva bladslidor. Snärpet är hinnlikt och ungefär två millimeter långt. Arten blommar i maj-juni. Vipporna är tre till fyra centimeter långa med mer eller mindre ihopdragna vippgrenar.
Sandbrodd är mycket lik hässlebrodd (M. effusum), men är mycket mindre. Hässlebrodd skiljs utom på storleken även på sina släta bladslidor.

Utbredning. Sandbrodd är sällsynt och förekommer endast på Gotland där den växer på torr kalkrik kulturpåverkad mark. Första fynduppgift är från Gotland. Arten hittades av Anders Haglund och Jens Henrik Kloth vid Vamlingbo och fyndet publicerades av Jörgen Petersson i uppsatsen Nyheter i Gotlands flora 1994 (Rindi 1: 4-17, 1995). Exemplaret finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses ovan.

Etymologi. Artnamnet vernale kommer av latinets ver (vår) och betyder 'blommar på våren'.

Familj: Poaceae
Släkte: Milium

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/miliu/miliver.html
Senaste uppdatering: 18 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg