Lundslok

Melica uniflora Retz.

Lundhengjeaks Enblomstret Flitteraks Röyhyhelmikkä, Rönsyhelmikkä Wood Melick Einblütiges Perlgras

Lundslok Beskrivning. Lundslok är ett beståndsbildande, flerårigt gräs med mycket gles grenig vippa med stora ensamma småax. Stråna kan bli upp till fem decimeter höga. Bladen är ljusgröna och platta, omkring en halv centimeter breda och ganska slaka. Snärpet är kort, men bladslidorna har en för arten typisk smal tagglik spets som sitter mittemot bladskivan. Arten blommar i maj-juni. Vippan är grenig med tunna men ganska styva grenar, den är mycket gles med stora rundade småax som Lundslok sitter enstaka eller få tillsammans i spetsen av vippgrenarna. Småaxen är enblommiga med ganska smala, rödbruna skärmfjäll. Ytteragnarna saknar långa hår i kanten.
Lundslok liknar mest bergslok (M. nutans), men den senare har nästan ogrenad vippa med hängande småax. Vegetativt skiljs bergslok genom avsaknad av tagglik spets på bladslidan mittemot bladskivan.

Lundslok

Utbredning. Lundslok växer i lundar och lövskogar, från Skåne till Uppland. Den är ganska vanlig på många håll i sydligaste Sverige men avtar i frekvens norrut. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades av Retzius år 1779 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet uniflora betyder enblommig och kommer av latinets unus (en) och flos (blomma).

Familj: Poaceae
Släkte: Melica

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/melic/meliuni.html
Senaste uppdatering: 7 november 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg