Grusslok

Melica ciliata L.

Svenska synonym: alvarmelika

Grushengjeaks Håret Flitteraks Tähkähelmikkä Gewöhnliches Wimper-Perlgras

Grusslok Beskrivning. Grusslok är ett tuvat, grågrönt, flerårigt gräs med smal ensidig vippa, som vid mognaden liknar en vit flaskborste. Stråna är tämligen styva, upprätta och kan bli upp till åtta decimeter höga. Bladen är platta men oftast ihopvikta och ser därigenom smala ut. Arten blommar i juli. Vippan kan bli drygt fem centimeter lång, och är nästan ogrenad eller med mycket korta grenar, ensidig och mer eller mindre axlik. Småaxen är enblommiga, bleka, ibland brunaktiga eller violetta och har spetsiga skärmfjäll. Ytteragnarna är också spetsiga och har Bestånd av grusslok karaktäristiska långa vita hår i kanten. Dessa är först oansenliga men blir med tiden längre och gör så att vippan vid mognaden får ett luddigt utseende.
Grusslok är en mycket karaktäristiskt art som inte kan förväxlas med något annat svenskt gräs. De två andra arterna i släktet slokar (Melica) saknar de för grusslok så typiska håriga ytteragnarna.

Grusslok

Utbredning. Grusslok förekommer sällsynt i sydöstra Sverige, men är ganska vanlig på Öland och Gotland. Den växer på kalkrika torrbackar, kalkberg och i glesa skogar på torr kalkrik mark. Första fynduppgift är från Wible på Gotland där den hittades av Linné 1741 (Nordstedt 1920).

Närbild av småax

Etymologi. Artnamnet ciliata kommer av latinets cilium (kanthår) och betyder 'med hårkant', vilket syftar på de i kanten långhåriga ytteragnarna.

Familj: Poaceae
Släkte: Melica

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/melic/melicil.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg