Lolium L.

Repen

Beskrivning. Ett- eller fleråriga, tuvade gräs. Strån upprätta. Blad platta. Snärp trubbigt, hinnlikt. Ax platta, tvåsidiga. Småax flerblommiga, platta, ett vid varje nod med kanten vänd mot en konkavitet i strået. Skärmfjäll ett, lansettlikt, tre- till nionervigt, lika långt som småaxet eller mycket kortare. Ytteragnar med eller utan borst.
Kromosomtal: 2n=14.

Övrigt. Repen liknar mest kvickrötter (Elytrigia) eller elmar (Elymus), men skiljer sig från båda dessa släkten genom att småaxen sitter fästa med kanten mot strået.
Den ettåriga arten dårrepe (L. temulentum) har giftiga frukter som orsakar yrsel och illamående då de malts in i mjöl.

Etymologi. Släktnamnet Lolium användes om ett åkerogräs av romaren Vergilius (död 19 f. Kr.).

Släktet har åtta arter varav fyra påträffats i Sverige, men endast arterna engelskt rajgräs (L. perenne) och italienskt rajgräs (L. multiflorum) är vanliga. Ytterligare tre arter kan förekomma tillfälligt.

Familj: Poaceae

Arter:
dårrepe (L. temulentum)
engelskt rajgräs (L.perenne)
italienskt rajgräs (L. multiflorum)
linrepe (L. remotum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/loliu/welcome.html
Senaste uppdatering: 25 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg