Linrepe

Lolium remotum Schrank

Vetenskapliga synonym: L. linicolum A. Braun, L. temulentum L. var. linicolum (A. Braun) Neuman

Linsvimling Hør-Rajgræs Pellavaraiheinä Flaxfield Rye-grass Lein-Lolch

Linrepe Beskrivning. Linrepe är ett gulgrönt, ettårigt gräs. Stråna är spensliga, de kan bli nästan en meter höga och saknar vegetativa skott vid basen. Bladen blir en halv centimeter breda. Arten blommar juni-juli. Axet är upp till femton centimeter långt med glest sittande småax som har fem till åtta blommor. Det övre skärmfjället är femnervigt och omkring dubbelt så långt som närmaste ytteragn, men kortare än småaxet. Ytteragnarna är fem millimeter långa och saknar nästan alltid borst. Inneragnarna är kala.
Linrepe Linrepe karaktäriseras av långa skärmfjäll och kal inneragn, samt oftast borstlösa småax. Arten dårrepe (L. temulentum) har långa skärmfjäll som är lika långa som småaxen och skiljs även genom mörk grågrön färg och grövre strå, samt strävhårig inneragn och vanligen borstförsedda ytteragnar.

Linrepe, småx Utbredning. Linrepe är mycket sällsynt och inte påträffad i Sverige sedan 1950-talet. I äldre tid var den ett vanligt ogräs i linåkrar men försvann då odlingen av lin (Linum usitatissimum) minskade och de kvarvarande odlingarna fick bättre rensat utsäde. Första fynduppgift publicerades 1809, men arten särskiljdes i äldre tid inte från dårrepe (L. temulentum) som omtalas redan på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet remotum kommer av latinets removere (avlägsna) och betyder 'på avstånd', vilket syftar på att småaxen sitter glest.

Familj: Poaceae
Släkte: Lolium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Växer som ogräs i linåkrar, så långt linet odlas och på många ställen ymnig."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/loliu/lolirem.html
Senaste uppdatering: 23 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg