Italienskt rajgräs

Lolium multiflorum Lam.

Vetenskapliga synonym: L. italicum A. Braun
Svenska synonym: borstrepe

Italiensk raigras Italiensk Rajgræs Italianraiheinä Italian Rye-grass Vielblütiges Weidelgras

Italienskt rajgräs, småax Beskrivning. Italienskt rajgräs är ett ettårigt eller ibland flerårigt gräs med upptill strävt strå. Stråna kan bli upp till åtta decimeter höga och för det mesta saknas vegetativa skott vid stråets bas. Bladen är platta, ljusgröna och ganska tunna, som unga är de inrullade. Arten blommar i juni-juli. Axen är platta och småaxen sitter med kanten vänd mot strået, de är stora och mångblommiga, ofta med fler än tio blommor. Skärmfjällen är sjunerviga och Italienskt rajgräs kortare än småaxet, ytteragnarna har långa borst.
Italienskt rajgräs liknar mest engelskt rajgräs (L. perenne), men den senare har slätt strå och i unga stadier ihopvikta blad, dessutom är dess småax borstlösa. De två arterna kan korsa sig med varandra.

Italienskt rajgräs, småax

Utbredning. Italienskt rajgräs är ganska vanlig, men ofta kortlivad och tillfällig. Den påträffas för det mesta i nyanlagda gräsmattor, i vägkanter och på ruderatmarker. Italienskt rajgräs Första fynduppgift är från Trelleborg i Skåne och publicerades 1865 (Hylander 1971). Fyndet gjordes av S. Almquist 1864 och flera av hans exemplar finns idag i Naturhistoriska riksmuseets samlingar, ett av dem visas i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet multiflorum betyder mångblommig och kommer av latinets multi- (mång-) och flos (blomma).

Familj: Poaceae
Släkte: Lolium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/loliu/lolimul.html
Senaste uppdatering: 12 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg