Leersia Sw.

Vildris

Beskrivning. Fleråriga, högväxta, beståndsbildande gräs, med grenad, krypande jordstam. Strån upprätta, kala, noder ludna. Blad breda, ljusgröna, sträva, bladslidor sträva, den övre uppblåst. Snärp mycket kort, hårkantat. Vippa yvig, gles, ofta innesluten i övre bladslidan. Småax hoptryckta, enblommiga. Skärmfjäll oansenliga. Yttaragnar kölade, flernerviga, håriga, borstlösa. Inneragnar kölade, ennerviga. Ståndare tre. Stift ett, märken fjäderlika. Frukt tre millimeter lång, plattad.
Kromosomtal: 2n=48.

Etymologi. Släktnamnet Leersia hedrar apotekaren Johann Daniel Leers (1727-1774).

Släktet har 17 arter, i Sverige förekommer endast arten vildris (L. oryzoides).

Familj: Poaceae

Art:
vildris (L. oryzoides)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/leers/welcome.html
Senaste uppdatering: 25 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg