Bildgalleri

Fin tofsäxing - Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.


Ur Riksmuseets samlingar:
Fin tofsäxing insamlad av
E. T. Fries år 1909

© Naturhistoriska riksmuseet 2005

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/mono/poa/koele/koelmac2.html
Senaste uppdatering: 23 februari 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg