Fin tofsäxing

Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.

Vetenskapliga synonym: K. cristata auct., K. gracilis Pers.

Spinkel Kambunke Hentotoppo Crested Hair-grass Zartes Schillergras

Fin tofsäxing Beskrivning. Fin tofsäxing är ett tätt tuvat, ljusgrönt, flerårigt gräs utan underjordiska utlöpare. Stråna är upprätta eller uppstigande, de kan bli omkring en halv meter höga och är ganska tunna och fint håriga upptill. Bladen är smala och platta med långa hår i kanten, stråbladen är vanligen ihoprullade, bladslidorna är oftast tydligt håriga. Arten blommar i juni-juli. Vipporna är fyra till sju centimeter långa och en till två centimeter breda, ganska smala och täta med korta vippgrenar. Småaxen är kala och skimrande, fyra till sex millimeter långa, med släta, kala, tunna ytteragnar. Ståndarknapparna är ljusgula.
Fin tofsäxing karaktäriseras av håriga bladkanter, höga fina strån och fyra till sex millimeter långa, kala och skimrande småax. Den är mycket lik de likaså naturaliserade arterna stor tofsäxing (K. grandis) och grön tofsäxing (K. pyramidata), men båda dessa arter har större småax.

Fin tofsäxing Utbredning. Fin tofsäxing är sällsynt och förekommer naturaliserad i parker och liknande miljöer i Sydsverige. Arten har kommit in i landet med importerat gräsfrö. Första fynduppgift är från Gotland och publicerades 1910 (Hylander 1971). Arten hittades av E. T. Fries år 1909 och några av honom insamlade exemplar finns i Naturhistoriska riksmuseets herbarium och kan ses i artens bildgalleri.

Fin tofsäxing Etymologi. Artnamnet macrantha betyder 'med stora blommor' och kommer av grekiskans makro (stor) och anthos (blomma), namnet kan tyckas missledande eftersom den har ganska små småax i förhållande till andra arter. Det vetenskapliga namnet Koeleria cristata har felaktigt använts både på denna art och på grön tofsäxing (K. pyramidata).

Familj: Poaceae
Släkte: Koeleria

Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/koele/koelmac.html
Senaste uppdatering: 23 februari 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg