Stor tofsäxing

Koeleria grandis Besser ex Gorski

Vetenskapliga synonym: K. polonica Domin

Stor Kambunke

Stor tofsäxing Beskrivning. Stor tofsäxing är ett rent grönt, löst tuvat, flerårigt gräs med underjordiska utlöpare. Stråna är ganska grova och kan bli nästan en meter höga. Bladen är smala och platta med långa hår i kanten, de övre bladslidorna är finhåriga medan de nedre är långhåriga. Arten blommar i juni-juli. Vipporna är omkring en decimeter långa och ganska täta med korta vippgrenar. Småaxen är sex till sju millimeter långa och har spetsiga skärmfjäll. Ytteragnarna är spetsiga och strävprickiga eller småludna. Ståndarknapparna är violetta.
Stor tofsäxing karaktäriseras av hårkantade blad och tuvor med underjordiska utlöpare. Den är annars lik arterna grön tofsäxing (K. pyramidata) och fin tofsäxing (K. macrantha), men dessa båda saknar utlöpare.

Utbredning. Stor tofsäxing är mycket sällsynt och bara känd från en plats vid Kapellskär i Uppland. Fram till 1920-talet var arten talrik i området men den har minskat dramatiskt på grund av exploatering och igenväxning. Arten anses ha kommit till Sverige med båttransporter från Ryssland eller Baltikum. Första fynduppgift är från Kapellskär, Uppland och publicerades 1922 (Hylander 1971). Arten hittades av E. Almquist år 1921 och några av hans insamlade exemplar finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses ovan.

Etymologi. Artnamnet grandis kommer av latinets grande (stor) och betyder stor.

Familj: Poaceae
Släkte: Koeleria

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/koele/koelgra.html
Senaste uppdatering: 25 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg