Tofsäxing

Koeleria glauca (Spreng.) DC.

Svenska synonym: vanlig tofsäxing

Kambunke Klit-Kambunke Sinitoppo Blaugrünes Schillergras

Tofsäxing Beskrivning. Tofsäxing är ett medelstort, flerårigt, grågrönt gräs som växer i täta tuvor. Stråna är styva, upp till sex decimeter höga, och omgivna av talrika vissna fjolårsbladslidor vid basen. Bladen är smala, blågrå, platta eller hoprullade, och finhåriga men saknar långa kanthår. Bladslidorna är fint håriga, liksom stråna, och snärpet är kort och hinnlikt. Tofsäxing Arten blommar i juni-juli. Vipporna är axlikt hopdragna med finhåriga vippgrenar. Småaxen är borstlösa, har två eller tre blommor och sitter i täta gyttringar. Skärmfjällen är finhåriga, trubbiga utan uddspets och något olikstora. Ytteragnarna är trenerviga och hinnkantade.
De andra arterna i släktet tofsäxingar (Koeleria) har långhåriga bladkanter och uddspetsade skärmfjäll.

Tofsäxing, utblommad

Utbredning. Tofsäxing är sällsynt och förekommer endast i Skåne, Blekinge, Öland och på Gotska Sandön. Den växer på sandfält och annan torr och sandig, ofta kalkhaltig mark. Första fynduppgift är från trakten mellan Ängelholm och Rebbelberga i Skåne och publicerades år 1814 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet glauca kommer av latinets glaucus (blågrå) och syftar på bladens färg.

Familj: Poaceae
Släkte: Koeleria

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/koele/koelgla.html
Senaste uppdatering: 23 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg