Hordelymus (K. Jess.) K. Jess.

Skogskorn

Beskrivning. Fleråriga, löst tuvade gräs med kort jordstam. Strån höga, nedtill med styva hår. Blad breda, bladslidor trånga. Snärp kort. Ax allsidigt och med ett toppställt småax. Småax tre vid varje nod, tvåblommiga, likformiga, nedre blomman tvåkönad, övre blomman hanlig. Skärmfjäll borstlika, nedtill sammanväxta, med långt borst. Ytteragnar borstlika, nedtill med avsatt valk.
Kromosomtal: 2n=28.

Övrigt. Släktet har ett ax som i byggnaden ser ut som ett mellanting mellan axen hos korn (Hordeum) och strandrågar (Leymus).

Etymologi. Släktnamnet Hordelymus är bildat av Hordeum, som är det vetenskapliga namnet på släktet korn, och Elymus som är det vetenskapliga namnet på släktet elmar.

Släktet har bara en art, skogskorn (H. europaeus).

Familj: Poaceae

Art:
skogskorn (H. europaeus)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/hords/welcome.html
Senaste uppdatering: 25 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg