Skogskorn

Hordelymus europaeus (L.) K. Jess.

Vetenskapliga synonym: Cuviera europaea (L.) Koeler, Hordeum europaeum (L.) All.

Skogskorn Skovbyg Wood Barley Wald-Haargerste

Skogskorn Beskrivning. Skogskorn är ett flerårigt, löst tuvat gräs. Stråna kan bli drygt en meter höga och är styvt långhåriga nedtill. Bladen är breda, ofta mer än en centimeter breda, och ganska slaka, de är sträva, finhåriga och mörkgröna med en ljusare mittnerv. Bladslidorna är trånga eller något vidgade upptill, kala eller nedtill styvhåriga. Arten blommar i juni-juli. Axet är allsidigt, omkring fem centimeter långt och har vanligen tre oskaftade småax vid varje nod och ett toppställt småax. Småaxen är tvåblommiga, den nedre blomman är tvåkönad medan den övre är hanlig och sitter på ett något förlängt skaft. Skärmfjällen är Skogskorn borstlika med ett par centimeter långa borstuddar, även ytteragnarna har ett par centimeter långa borst. Ståndarknapparna är tre millimeter långa.
Skogskorn har ett särpräglat utseende men kan möjligen förväxlas med arten lundelm (Elymus caninus), vilken dock skiljs genom tydligt tvåsidigt ax med endast ett småax vid varje nod.

Tre oskaftade småax vid var nod

Utbredning. Skogskorn är mycket sällsynt och förekommer i några få landskap från Skåne till Gästrikland, huvudsakligen i kusttrakterna. Arten växer på mullrik jord i skuggiga lundar, bokskogar och ängsgranskogar. Skogskorn är en av de sällsynta bredbladiga skogsgräsen, liksom skugglosta (Bromus ramosus), strävlosta (B. benekenii) och skogssvingel (Festuca altissima). Dessa arter har delvis samma miljökrav och ibland kan två eller flera av dem påträffas på samma växtplats. Första fynduppgift är från Vänge på Gotland och publicerades år 1820 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet europaeus betyder europeisk.

Familj: Poaceae
Släkte: Hordelymus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/hords/hordeur.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg