Hordeum L.

Korn

Beskrivning. Ett- eller fleråriga gräs. Strån upprätta eller uppstigande. Blad platta. Ax täta. Småax oskaftade, i grupper om tre vid varje nod, mellersta småaxet enblommigt med kanten vänd mot strået, sidoställda småax ofta reducerade. Skärmfjäll smala, borstlika. Ytteragnar tre- till femnerviga, med långa sträva borst. Frukt delvis hårig, mer eller mindre sammanvuxen med agnarna.
Kromosomtal: 2n=14 (korn, strandkorn, vildkorn), 2n=28 (ekorrkorn, vildkorn, ängskorn).

Användning. Till släktet hör det ekonomiskt viktiga sädesslaget korn (H. vulgare) med de två varieteterna sexradigt korn och tvåradigt korn. Korn kan odlas längre norrut än de andra sädesslagen och var också den dominerande grödan från stenåldern fram till medeltiden. Ännu in på 1800-talet dominerade odling av korn och råg (Secale cereale) i det svenska jordbruket.
Korn odlas främst som foder, men även som brödsäd och för framställning av korngryn, samt för korn till malt. Enligt Nationalencyclopedien exporterades i början av 1990-talet en tiondel av allt odlat korn till skotska whiskybrännerier.

Övrigt. Den sällsynta arten skogskorn (Hordelymus europaeus) förs numera till släktet skogskorn (Hordelymus).

Etymologi. Släktnamnet Hordeum kommer av ett namn på korn hos Plautus (död 184 f. Kr.). Egentligen av latinets horrere (vara styv och borstig, ryslig).

Släktet har omkring 20 arter. I Sverige förekommer fyra arter, den odlade arten korn (H. vulgare), samt ekorrkorn (H. jubatum), ängskorn (H. secalinum) och vildkorn (H. murinum). Ytterligare några arter kan påträffas tillfälligt, till exempel strandkorn (H. marinum).

Familj: Poaceae

Arter:
ekorrkorn (H. jubatum)
korn (H. vulgare)
strandkorn (H. marinum)
vildkorn (H. murinum)
ängskorn (H. secalinum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/horde/welcome.html
Senaste uppdatering: 25 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg