Korn

Hordeum vulgare L.

Vetenskapliga synonym: H. sativum K. Jess.; H. hexastichon L., H. polystichon Haller f. (var. vulgare), H. distichon L. (var. distichon)
Svenska synonym: bjugg; sexradigt korn, fyrradigt korn, sexradskorn, stjärnkorn (var. vulgare), tvåradigt korn, tvåradskorn (var. distichon)

Bygg (var. vulgare), Torada bygg (var. distichon) Almindelig Byg Monitahoohra, Ohra Bygg Six-rowed Barley (var. vulgare), Two-rowed Barley (var. distichon) Sechszeilige Gerste (var. vulgare), Zweizeilige Gerste (var. distichon)

Sexradigt korn Beskrivning. Korn är ett upprätt, ettårigt gräs som kan bli drygt en meter högt. Bladen är breda, mörkgröna och har smala stjälkomfattande bladöron vid basen. Arten blommar i juni-juli. Axet är segt och faller inte sönder vid mognaden. Borsten på småaxen i axets nedre del är längre än på de övre, så att alla borst slutar på ungefär samma höjd. Hos huvudvarieteten sexradigt korn (var. vulgare) är alla tre småaxen vid varje nod fertila och därför ser axet vid mognaden ut att ha sex rader av småax. Ytteragnarna är Sexradigt korn breda och har långa sträva borst i spetsen. De sorter där alla småax ger mogen frukt kallas stjärnkorn, medan de där det mellersta småaxet vid varje nod är sterilt kallas fyrradigt korn. Hos varieteten tvåradigt korn (var. distichon (L.) Alef.) är endast det mellersta småaxet i varje grupp fertilt, medan de sidoställda är sterila eller hanliga och tryckta till stråaxeln, axet ger därmed ett tvåradigt intryck.
Kornåker Bland de andra tre sädeslagen, havre (Avena sativa), vete (Triticum aestivum) och råg (Secale cereale), så brukar korn oftast förväxlas med råg som också den har ax med långa borst. Hos råg har dock alla småax ungefär lika långa borst vilket gör att borsten slutar på olika höjd i axet. Rågåkrar har också en tydligt grågrön färg medan kornåkrar är guldglänsande.

Kornåker

Utbredning. Korn påträffas tillfälligt i vägkanter, vid gårdar och på avfallsplatser. Första fynduppgift som förvildad är från Kiruna och publicerades år 1907 (Hylander 1971).

Användning. Sexradigt korn är ett odlat sädesslag. Det är det äldsta kända av alla svenska grödor och har en dokumenterad odlingshistoria som sträcker sig tillbaka till stenåldern. Tvåradigt korn (var. distichon) odlas i stor skala som fodersäd, ibland blandad med havre (Avena sativa) eller ärt (Pisum sativum).

Etymologi. Artnamnet vulgare kommer av latinets vulgus (hop, allmänhet) och betyder vanlig. Varietetsnamnet distichon kommer av grekiskans di (två) och stikhos (rad) och betyder tvåradig, vilket syftar på axets utseende.

Familj: Poaceae
Släkte: Hordeum

Mat och krydda

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Plinius kallar bjugg den äldsta säd, som til föda blifwit brukad, och omtalas bjuggbröd både hos de Greker, Romare och hos Judarne i Förlofwade landet. Korn är mindre födande än wete. Soppa af twättat korn, kallas Kornwattn, ganska tjenlig och god dryck i febrar, utspäder bloden, dämpar hetta och lindrigt föder...
...Malt är egenteligen halfgrott och torkat korn: soppa deraf kallas Wört, hwaraf med humla och gäst tilredes, som bekant är, dricka eller öl. Af inkokt wört blifwer en Wörtsirap, som i Bröstsjuka, hosta och Lungsot wisar sin stora nytta. Skjörbjuggs-dryck tillagas af 1 halfstop renat malt, hwarpå slås 3 halfstop sjudande hett wattn, omröres, låter det några timmar stå öfwertäckt, silas och drickes fr. 1 til 3 halfstop om dagen: härmed har Cap. COOK lyckeligen botat Skjörbjugg under flere års resor omkring jordklottet."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/horde/hordvul.html
Senaste uppdatering: 25 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg