Ängskorn

Hordeum secalinum Schreb.

Vetenskapliga synonym: H. nodosum auct., H. pratense Huds.

Engbygg Eng-Byg Meadow Barley Roggen-Gerste

Beskrivning. Ängskorn är ett medelstort, grågrönt, flerårigt gräs med kort jordstam. Stråna kan bli omkring fem decimeter höga och har talrika vegetativa skott vid basen, de är styva men ganska späda och omges vid basen av vissnade fjolårsbladslidor. Bladen är platta, omkring fem millimeter breda, långspetsade, sträva på båda sidor och ofta långhåriga. Bladbasen har små bladöron och snärpet är kort. Bladslidorna är slutna nedtill, inte vidgade, och de nedre har utspärrade hår. Arten blommar i juni-juli. Axet är två till fem centimeter långt, med småax i grupper om tre. Det mellersta småaxet är enblommigt, de två sidoställda småaxen reducerade och skaftade. Skärmfjällen är borstlika, drygt en centimeter långa, sträva men utan långa hår. Mittblommans ytteragn är kupig, sträv med körtelknoppar i kanten och löper ut i ett styvt borst som är ungefär lika långt som agnen. Sidoblommorna är hanliga och har borstlika ytteragnar. Ståndarknapparna är tre till fyra millimeter långa. Axet är vid mognaden mycket bräckligt och faller lätt i bitar.
Ängskorn är den enda av de i Sverige förekommande arterna i släktet korn (Hordeum) som är flerårig, den kännetecknas av skört ax, skärmfjäll utan långa kanthår, samt korta borst på den fertila blommans ytteragnar.

Utbredning. Ängskorn är sällsynt och förekommer endast i västra Skåne. Den växer i sandiga ängar och betesmarker nära havet, men har försvunnit från många av sina kända växtplatser och minskat i antal på dess få kvarvarande lokaler. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades av Linné år 1751 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet secalinum kommer av det vetenskapliga namnet på släktet rågar, Secale, och betyder råglik.

Familj: Poaceae
Släkte: Hordeum

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Med sitt smala och borstiga ax liknar detta gräs något Råg."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/horde/hordsec.html
Senaste uppdatering: 25 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg