Vildkorn

Hordeum murinum L.

Vetenskapliga synonym: Critesion murinum (L.) A. Löve; Hordeum leporinum Link
Svenska synonym: vanligt vildkorn (ssp. murinum), harkorn (ssp. leporinum)

Musebygg Gold Byg Hiirenohra Wall Barley Mäuse-Gerste

Vildkorn Beskrivning. Vildkorn är ett lågväxt, tuvat, ettårigt gräs med kala strån och breda långhåriga bladslidor. Stråna blir bara upp till tre decimeter höga. Bladen är korta och breda, ljusgröna och mer eller mindre håriga, med långa bladöron vid basen. Den översta bladslidan är vidgad och sitter alldeles under axet. Arten blommar i juni-juli. Axet är grågrönt, en knapp decimeter långt och allsidigt, utan tydliga rader av småax, vid mognaden faller det lätt sönder. De två sidoställda småaxen vid varje nod är hanliga och skaftade med långa borst, det mellersta småaxet är fertilt. Dess skärmfjäll är breda vid basen, i kanten försedda med långa styva hår och avslutas med ett flera centimeter långt strävt borst. Två underarter av vildkorn har påträffats i Sverige, dels huvudunderarten vanligt vildkorn (ssp. murinum) och dels underarten harkorn (ssp. leporinum (Link) Arcang.).
Vildkorn liknar den sydeuropeiska arten strandkorn (H. marinum) som har påträffats tillfälligt i Sverige, men den senare är slankare och saknar styva hår i kanten av mittblommans skärmfjäll.

Utbredning. Vildkorn påträffas mest i hamnar och tomter, i städer och vid lastplatser i sydligaste Sverige. Den är sällsynt men kan vara ganska vanlig på sina håll i sydvästra Skåne. Vanligt vildkorn (ssp. murinum) är bofast medan underarten harkorn (ssp. leporinum) bara har påträffats tillfälligt. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades år 1744 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet murinum kommer av latinets mus (mus) och betyder 'med anknytning till möss', vilket kan syfta på den synantropa växtplatsen.

Familj: Poaceae
Släkte: Hordeum

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Wäxer til myckenhet på och wid fästningswallarne i Malmö, Landscrona, på torra ställen och backar wid Helsingborg, på andra ställen på torftak och jordwallar."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/horde/hordmur.html
Senaste uppdatering: 25 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg