Strandkorn

Hordeum marinum Huds.

Vetenskapliga synonym: H. maritimum Stokes

Strandbygg Strand-Byg Meriohra Sea Barley

Beskrivning. Strandkorn är ett ettårigt gräs, som har ganska späda strån, ofta med nedliggande bas. Bladen är korta, spetsiga och saknar bladöron vid basen. Arten blommar från juni till augusti. Axet har tre småax vid varje nod, de två yttre småaxen är dock sterila och har övre skärmfjäll som är lansettlikt vidgade vid basen. Det mellersta fertila småaxet har skärmfjäll som är borstlika och slutar i ett två centimeter långt borst. Skärmfjällen är kala, kort strävhåriga eller med längre hår på ryggsidan, men de saknar långa hår i kanterna. Axet är sprött och faller lätt sönder då det är moget.
Strandkorn är lik vildkorn (H. murinum), men den senare är grövre, har blad med bladöron vid basen och är ofta mer högväxt. Dessutom har den skärmfjäll med långa hår i kanterna.

Utbredning. Strandkorn är en sydeuropeisk art som sällsynt och tillfälligt påträffas i hamnar och på lastplatser och ruderatmarker. Första fynduppgift är från Göteborgstrakten och gjordes av Th. Wallerius. Fyndet publicerades av Carl Johan Lindeberg i Botaniska Notiser 1853 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet marinum kommer av latinets mare (hav) och syftar på att den ofta växer nära havet.

Familj: Poaceae
Släkte: Hordeum

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/horde/hordmar.html
Senaste uppdatering: 25 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg