Holcus L.

Luddtåtlar

Beskrivning. Fleråriga, medelstora, tuvade eller mattbildande gräs, jordstam kort eller långt krypande. Strån upprätta. Blad platta, mjukludna eller korthåriga, bladslidor trinda. Snärp hinnlikt, kort. Vippa utbredd eller sammandragen. Småax plattade, tvåblommiga, nedre blomman tvåkönad med borstlös ytteragn, övre blomman hanlig med ytteragn med borst. Skärmfjäll något olikstora, längre än blommorna, det större skärmfjället trenervigt.
Kromosomtal: 2n=14 (luddtåtel) eller varierande (lentåtel).

Etymologi. Släktnamnet Holcus kommer av grekiskans holkos, vilket var ett namn på ett gräs hos romaren Plinius.

Släktet har åtta arter. Två arter, luddtåtel (H. lanatus) och lentåtel (H. mollis), förekommer i Sverige.

Familj: Poaceae

Arter:
lentåtel (H. mollis)
luddtåtel (H. lanatus)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/holcu/welcome.html
Senaste uppdatering: 25 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg