Bildgalleri

Lentåtel - Holcus mollis L.


Ur Riksmuseets samlingar:
Ett av Osbecks ark av
lentåtel

Ur Riksmuseets samlingar:
Ett av Osbecks ark av
lentåtel (arkets baksida)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/holcu/holcmol2.html
Senaste uppdatering: 12 mars 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg