Lentåtel

Holcus mollis L.

Krattlodnegras Krybende Hestegræs Pehmytmesiheinä Creeping Soft-grass Weiches Honiggras

Lentåtel Beskrivning. Lentåtel är ett flerårigt gräs som växer i glesa bestånd från en långt krypande, underjordisk jordstam. Stråna är tunna, ganska veka och kan bli en knapp meter höga men är vanligen betydligt lägre, de är ofta vinkelböjda med ledknutar som har en för arten karaktäristisk vit borstlik behåring. Bladen sitter vanligen i två rader på stråna, särskilt på de icke blommande skotten. Bladslidorna är inte vidgade och är, liksom bladen, korthåriga. Arten blommar i juli-augusti. Vipporna är bleka och har utbredda vippgrenar och glänsande grönvita, tvåblommiga småax med ett utskjutande långt borst.
Lentåtel är karaktäristisk genom att den växer i glesa bestånd där de vegetativa skotten har blad i två rader, strånas borsthåriga ledknutar är också mycket typiska. Den andra arten i släktet, luddtåtel (H. lanatus), är tuvad och har mjukludna, gråaktiga blad och bladslidor, samt småax utan utskjutande borst.

Lentåtel, hårig ledknut

Utbredning. Lentåtel är ganska vanlig i södra Sverige. Den växer i skogsbryn, ängsmarker, betesmarker och vägkanter. Första fynduppgift är från Hasslöf, Halland där den hittades av linnélärjungen Pehr Osbeck, fyndet publicerades av Linné år 1761 (Nordstedt 1920). I Naturhistoriska riksmuseets samlingar finns flera exemplar insamlade av Osbeck i Halland, ett av dessa kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet mollis betyder mjuk och syftar troligen på de veka stråna.

Familj: Poaceae
Släkte: Holcus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Då vår oförgätlige v. LINNÉ utgaf sin Flora Svec. var Lentåteln icke känd såsom svensk växt; den är rar, växer på torra ställen och blommar i Juli eller Aug. samt har mångårig rot. Den aktningsvärde Teol. Doktor Osbeck, utmärkt bland LINNÉS ännu lefvande Dissiplar, icke mindre genom många förtjenster, än genom en lycklig och sällsynt ålderdom, har först funnit detta gräs i Halland vid Hasslöf."

Ur Svensk Botanik av C. Quensel (1804)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/holcu/holcmol.html
Senaste uppdatering: 25 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg