Fjällmyskgräs

Hierochloë alpina (Willd.) Roem. & Schult.

Svenska synonym: polarbrodd

Fjellmarigras Fjeld-Festgræs Tunturimaarianheinä

Fjällmyskgräs Beskrivning. Fjällmyskgräs är ett ganska lågväxt, flerårigt gräs med kort jordstam. Stråna blir två till tre decimeter höga och sitter få tillsammans i ganska täta tuvor som vid basen har talrika vegetativa skott. Bladen är platta, korta och mer eller mindre tydligt räfflade på ovansidan, ibland ihoprullade. Bladslidorna är vanligen tydligt rödaktiga vid basen och snärpet är mycket kort. Arten blommar i juli-augusti. Vipporna är endast omkring tre centimeter långa, de är täta med korta vippgrenar och förhållandevis stora småax. Småaxen är glänsande brunaktiga, ibland något rödaktiga, de har tre blommor, Fjällmyskgräs varav den nedre hanblomman har ett långt utskjutande borst.
Fjällmyskgräs känns lättast igen på den täta vippan med tämligen stora, bruna, liksom fettglänsande småax. Arterna myskgräs (H. odorata) och älvmyskgräs (H. hirta) har glesa vippor och småax som på sin höjd har korta borst.

Fjällmyskgräs, vippa

Utbredning. Fjällmyskgräs förekommer huvudsakligen i norra Sveriges fjälltrakter, men påträffas även i skogslandet. Arten är sällsynt i Lule Lappmark men kan vara ganska vanlig på sina håll i Torne Lappmark. Den växer på torra, grusiga, ofta vindexponerade platser, i rishedar och på blockmark. Första fynduppgift är från fjällen och publicerades av Samuel Liljeblad i Utkast til en svensk flora 1792 (Nordstedt 1920). Liljeblad hittade arten på fjället Kärpile i Torne Lappmark år 1788 och ett exemplar insamlat av honom finns bevarat i Naturhistoriska riksmuseets samlingar.

Etymologi. Artnamnet alpina betyder 'växer i alpina miljöer'.

Familj: Poaceae
Släkte: Hierochloë

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"V. i Lappska fjällen r. Bl. i början af Julii: Är aldeles lik Holcus odoratus til blad, strå bl:rs färg, utom at denna har mer spetsigt bl.foder, med 2:ne bl:r, hvardera med borst och något mer luddna bl.kronor. Bl.vippan mindre grenig. Torde vara en artförändring deraf."

Ur Utkast til en svensk flora av Samuel Liljeblad (1798)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/hiero/hieralp.html
Senaste uppdatering: 25 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg