Helictotrichon Besser

Ängshavren

Beskrivning. Fleråriga, löst eller hårt tuvade gräs med kort jordstam. Strån upprätta. Blad kala eller håriga, det översta stråbladet kort, bladslidor kala, sträva eller håriga. Snärp hinnlikt, långt. Vippa grenad eller nästan ogrenad, vanligen smal och ihopdragen. Småax stora, rödaktiga, mer eller mindre silverglänsande, två- till treblommiga eller fyr- till femblommiga, blomaxel hårig. Skärmfjäll med en till tre nerver, oliklånga, det längsta når över halva småaxets längd. Ytteragnar med rund rygg och långt, med tiden knäböjt, grovt borst.
Kromosomtal: 2n=14 (luddhavre), 2n=42 (ängshavre).

Övrigt. Släktet skiljs från havren (Avena) genom mindre småax och färre nerver på skärmfjällen. Släktet knylhavren (Arrhenatherum) skiljs genom mindre, tvåblommiga småax med kal blomaxel där endast en av blommorna har ett hårfint borst.

Etymologi. Släktnamnet Helictotrichon kommer av heliktos (vriden) och trichos (hår).

Släktet har omkring 100 arter. I Sverige förekommer två arter, luddhavre (H. pubescens) och ängshavre (H. pratense). Arten silverhavre (H. sempervirens) från Sydvästeuropa odlas ibland som prydnadsgräs i torra sandiga lägen.

Familj: Poaceae

Arter:
luddhavre (H. pubescens)
ängshavre (H. pratense)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/helic/welcome.html
Senaste uppdatering: 25 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg