Strimgröe

Glyceria striata (Lam.) Hitchc.

Svenska synonym: strimmigt mannagräs

Amerikansk Sødgræs Gestreifte Süßgras

Beskrivning. Strimgröe är ett storväxt, flerårigt gräs som kan bli drygt en meter högt. Stråna är upprätta och bladen är tre till fem millimeter breda och har bladslidor som är helt slutna. Arten blommar i juli. Vipporna är en till två decimeter långa, något slaka och lutande med hängande vippgrenar som har glest sittande småax. Småaxen är äggrunda och något plattade, brunaktiga eller med violett ton. De är förhållandvis små, endast två till fyra millimeter långa, och fåblommiga med bara tre eller fyra blommor. Skärmfjällen är mycket korta. Ytteragnarna är omkring två millimeter långa och har sju tydliga nerver.
Strimgröe karaktäriseras av sina slaka vippor och små fåblommiga småax med sjustrimmiga ytteragnar.

Utbredning. Strimgröe är sällsynt och är hittills känd från Öland, Småland och Östergötland. Den växer i kärr. Arten härstammar från Nordamerika men har naturaliserats på några få platser. Första fynduppgift publicerades 1975 av Roland Carlsson i artikeln Glyceria striata funnen i Sverige (Svensk Botanisk Tidskrift 70: 57-60).

Etymologi. Artnamnet striata kommer av latinets striatus (strimmig), namnet syftar på de sjunerviga ytteragnarna.

Familj: Poaceae
Släkte: Glyceria

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/glyce/glycstr.html
Senaste uppdatering: 25 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg